PHỤ TRÁCH KINH DOANHMr LÊ HỮU CƯỜNG
Mobile : 0913.241.566

BÁO GIÁ THÉP ỐNG

Fax: 0225.3970.591

Email: hpsteel@gmail.com
           thephungcuong@gmail.com

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 
Mr Nguyễn Thắng  

My status

 
Mr Lê Quang  

 

CHI TIẾT SẢN PHẨM THÉP ỐNG MẠ KẼM

 

TIÊU CHUẨN :  STM-A53, BS1378-1985, GB/T3091-2001, GB/T3087......

 

OD

(mm)

WT

(mm)

LENGTH

(m)

QUALITY

34.0

3.0-3.5-4.0-4.5

6.0-12.0

 

42.0

2.3-3.0-3.5-4.0-4.5

6.0-12.0

 

48.0

2.3-3.0-3.5-4.0-4.5

6.0-12.0

 

51.0

3.0-3.5-4.0-4.5

6.0-12.0

 

60.3

2.3-2.9-3.2-3.0-3.5-4.0-4.5

6.0-12.0

 

73.0

3.2-4.0-5.0-5.5-6.0

6.0-12.0

 

76.0

3.2-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-7.0

6.0-12.0

 

89.0

3.2-4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0

6.0-12.0

 

102.0

4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0

6.0-12.0

 

108.0

4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0

6.0-12.0

 

114.3

3.2-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-7.0

6.0-12.0

 

140.0

4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0

6.0-12.0

 

159.0

4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0

6.0-12.0

 

168.0

3.96-4.78-5-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0

6.0-12.0

 

178.0

7.0-8.0-9.0-10.0-11.0

6.0-12.0

 

194.0

6.0-7.0-8.0-9.0-10.0

6.0-12.0

 

203.0

6.0-7.0-8.0-9.0-10.0

6.0-12.0

 

219.0

3.0-3.5-3.96-4.78-6.0-8.0-9.0-10.0

6.0-12.0

 

273.0

5.16-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0

6.0-12.0

 

325.0

5.16-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0

6.0-12.0

 

(*/Các loại ống khác, hàng cho các dự án xin vui lòng liên hệ .)

 

Tin cũ hơn: